linkedin facebook

Ing. Jozef KOLLÁR, PhD

• Vice President of International Investment Bank, Moscow

Úspešná kariéra, ktorá v sebe spája dlhodobý rast, vodcovstvo, skúsenosti z práce v mnohonárodnom prostredí a lojalitu jednému zamestnávateľovi. Pätnásť rokov úspešne viedol novozaloženú spoločnosť v rozvíjajúcom sa bankovom priemysle Česko-Slovenska a neskôr samostatného Slovenska, z ktorej vybudoval spoločnosť s úspešnou reputáciou a trhovou značkou. Vďaka diverznej štruktúre Dozorných rád a Predstavenstiev VOLKSBANK Slovensko, a.s. prejavil schopnosť integrácie a spolupráce s manažérmi rôznych národností (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko). Rokmi úspešnej kariéry a rozsiahlou sociálnou sieťou dosiahol uznávanú pozíciu a vynikajúcu reputáciu v rámci profesionálnej finančnej a bankovej komunity Slovenska.

(+421) 0902 097 395 • jozef@jozefkollar.sk

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

International Investment Bank, Moskva (marec 2016 – súčasnosť)

 • Podpredseda Medzinárodnej investičnej banky

Národná rada Slovenskej republiky (júl 2009 – marec 2016)

Nezávislý poslanec za stranu (od 15.06.2013)

 • podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet (marec 2012 – február 2016)
 • člen Výboru NR SR pre európske záležitosti (marec 2012 – súčastnosť)
 • vedúci Stálej delegácie NR SR pri OECD v Paríži

Poslanec za stranu SaS (do 16.4.2013)

 • predseda klubu poslancov SaS (október 2010 – marec 2012)
 • predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet (júl 2010 – marec 2012)

JK Advisory, s.r.o (2008 – júl 2010)

Konateľ

 • Finančné poradenstvo v oblasti developerských projektov

ĽUDOVÁ BANKA, a. s. – VOLKSBANK AG, Bratislava, Slovensko (1991-2006)

Predseda Predstavenstva (2000-2006)

Podpredseda Predstavenstva (1997-2000)

Člen Predstavenstva (1993-1997)

 • V roku 1991 bol vo vedení tímu, ktorý zakladal prvú banku s majoritou zahraničného kapitálu na Slovensku, štartovaciu investíciu Österreichische Volksbanken AG Wien

Štátna banka Česko-Slovenská (centrálna banka) (1990-1991)

Bratislava, Slovensko

Riaditeľ odboru národohospodárskych a devízových analýz

 • Makroekonomické analýzy
 • Zapojenie do tvorby ekonomickej reformy v Česko-Slovensku, so zameraním na devízovú politiku
 • Spolupráca s vládnymi autoritami pri realizácii programu konvertibility koruny

Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (1983-1990)

Ekonomický ústav

 • Analytik makroekonomického plánovania
 • Základný ekonomický výskum a obhajoba dizertačnej práce (PhD)

VZDELANIE

AOTS Association for Overseas Technical Scholarship (leto 1996)

Yokohama, Japonsko

 • Manažérsky program pre krajiny regiónu Strednej a východnej Európy

Oklahoma City University, Oklahoma City, OK, U.S.A. (leto 1994 a 1995)

Jack T. Conn Graduate School of Community Banking

 • Odborná stáž v Boatsmen’s Bank, St. Louis, Missouri
 • Relevantné témy: Strategické plánovanie, Marketing v bankovom priemysle, Riadenie aktív a pasív, Úverová politika, Privátne bankovníctvo, Money Market, Forex, Medzinárodné peňažné transfery, Riadenie ľudských zdrojov, Účtovníctvo a Controling

University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA (leto 1993)

Graduate School of Banking

 • Bankers Abroad Program, iniciatíva KPMG, Int. a U.S. Department of the Treasury
 • Odborná stáž v Town & Country Bank, Springfield, Illinois, USA

Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (1983-1990)

Ekonomický ústav

 • Základný ekonomický výskum so zameraním na konvertibilitu lokálnej meny
 • PhD v oblasti ekonómie

Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko (1979-1983)

OCENENIA

Egon Zender International – Managerial Appraisal; Viedeň, Rakúsko (2001)

Hodnotený ako strategický zdroj a kľúčová osoba top manažmentu, získal tzv. “Q1 EZI-Benchmarking” stupeň (hodnotená osoba spĺňa požiadavky, kladené na súčasnú pozíciu bez obmedzenia a má kapacitu prevziať významne širšie zodpovednosti)

Nositeľ Zlatej medaily Prof. Imricha Karvaša (2003)

(zakladateľa slovenskej ekonomickej školy a prvého guvernéra Národnej banky Slovenska)

Ocenený Vedeckou radou Ekonomickej univerzity v Bratislave za mimoriadny prínos vo vzdelaní, teórii a aplikácii ekonómie na Slovensku

Nositeľ Zlatej medaily Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (2006)

Ocenený pri príležitosti 15. výročia založenia Ľudovej banky-Volksbank Slovensko

PROFESNÉ SPOJENIA

Štátna banka Česko-Slovenska (1990-1991)

Viedol tím, poverený zostavením metodológie platobnej bilancie, tvorbou programu konvertibility lokálnej meny (československej koruny) a prípravou Devízového zákona

Burza cenných papierov Bratislava (1990)

Člen zakladateľského tímu

Zákon o Národnej banke Slovenska (1991)

Viedol tím, poverený prípravou Zákona o Národnej banke Slovenska

IMF a World Bank (1992)

Člen prvej oficiálnej delegácie Vlády SR v Medzinárodnom menovom fonde a vo Svetovej banke vo Washingtone D.C., s cieľom rozdelenia kvóty Česko-Slovenska na dva nové nástupnícke štáty

Menová odluka (1993)

Člen krízového tímu Vlády SR, zodpovedného za rozdelenie federálnej meny, vrátane vytvorenia príslušnej legislatívy

Národná rada SR (1993-1994)

Poradný člen Rozpočtového výboru NR SR

Rakúsko-slovenská obchodná komora (2004-2006)

Člen Prezídia

VB-Leasing, s.r.o. (2000-2006)

Podpredseda Dozornej rady

Bankové zúčtovacie a clearingové centrum (1993-2006)

Podpredseda Dozornej rady

Banková asociácia Slovenska (2002-2005)

Predseda Dozornej rady

Vysoká škola múzických umení (2000-súčasnosť)

Člen Správnej rady

Slovak Association for Knowledge Society (2007-súčasnosť)

Supervízor

Academic Ranking and Rating Association (2005-súčasnosť)

Predseda Správnej rady

ZRUČNOSTI

Plynulá znalosť nemčiny a angličtiny