linkedin facebook

NRSR: Rozpočet premárnených príležitostí


19.11.2015 58. schôdza NR SR: Rozprava o štátnom rozpočte na rok 2016



19.11.2015 58. schôdza NR SR: Rozprava o štátnom rozpočte na rok 2016