linkedin facebook

Kontaktný formulár

Vážení priatelia. Problematike verejných financií a finančného trhu sa profesne venujem už viac ako dvadsať rokov. Chcem v tejto oblasti prispieť k pozitívnym zmenám v našej krajine. Preto uvítam vaše postrehy a nápady nielen v hore uvedenej oblasti, ale aj pokiaľ ide o problematiku efektívneho nakladania s eurofondami, s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozpočtov VUC, miest a obci a bariéry efektívneho fungovania finančných trhov v našej krajine.

Na vaše podnety/otázky som k dispozícii na emailovej adrese:

jozef@jozefkollar.sk

Kontaktný formulár

Vaše meno

Váša e-mailová adresa

Vaša správa

captcha

Vaše informácie nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou